Lär känna oss

blog-200424.jpg

Lär känna oss i gruppen lite närmare! Vem blev medlem när? Hur ser vår dansbakgrund ut? Vem kan du boka för en privatlektion? Gå till Gruppmedlemmar för att läsa en kort presentation om några av oss i The Coursettes.